Min matte hon måste tro på tomten eller har hon tomtar på loftet.